Mennesker med funksjonsnedsettelser ønsker mer informasjon fra reiselivet

Skjermbilde 2017-01-12 kl. 15.35.23.png

Nærmere 1,1 millioner av befolkningen føler at det er en barriere å kunne planlegge og delta på reiser i ferie, fritid og jobb på grunn av nedsatt syn, hørsel eller bevegelighet, eller pga. astma og/eller allergier. Det kan også være andre forhold som gjør at det er en barriere, som f.eks. alderdom, skader, sykdom mv.

Norsk Turistutvikling har i 2016 gjennomført en undersøkelse med tittelen ”Får mennesker med nedsatt funksjonsevne tilstrekkelig informasjon om reiselivstjenester?”

Undersøkelsen er utført blant mennesker som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne. Det er foretatt to undersøkelser; en blant medlemmer i organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne med 854 svar, og en i et norgespanel med 201 svar. Undersøkelsen er delfinansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Personer med nedsatt funksjonsevne og eldre mennesker som har behov for bedre tilgjengelighet og tilrettelegging bør, i likhet med øvrig befolkning, kunne ta utgangspunkt i ønsket reisemål når de planlegger sine ferie- og reiseaktiviteter. De bør få relevant informasjon gjennom destinasjonsselskaper og øvrige reiselivs-  og opplevelsesbedrifter.

Det er mange reiselivs- og opplevelsesbedrifter som har god tilgjengelighet  og er godt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men det kommuniseres ikke på nettsidene. Det vil da være godt bevarte ”hemmeligheter” for alle som har behov for god tilgjengelighet og tilrettelegging, for å kunne planlegge og delta på reiser i ferie, fritid og jobb.

40 % blant medlemmer i organisasjoner og 22 % i norgespanelet har opplevd å
ikke kunne delta i ferie-, fritids- og jobbreise fordi de ikke har fått tilfredsstillende informasjon som gjør dem trygge på at de kan få trygge og gode opplevelser.

Undersøkelsen viser at det er for lite relevant informasjon om universell utforming/tilgjengelighet på nettsider til destinasjoner og reiselivs- og opplevelsesbedrifter, og det er tidkrevende å søke etter relevant informasjon fordi det blir benyttet mange ulike benevnelser og begrep i den informasjon som presenteres.

”Handikapvennlig” er et utdatert begrep som fortsatt benyttes, og som sier lite om realitetene for mennesker med nedsatt syn og hørsel og dem med astma og/eller allergier.

Personer med nedsatt funksjonsevne ønsker å finne relevant informasjon om universell utforming/tilgjengelighet der annen reiselivsinformasjon finnes, som nettsidene til destinasjonsselskaper og de enkelte reiselivs- og opplevelsesbedrifter. På nettsider til destinasjoner/reisemål ønskes et symbol ved bedrifter som er universelt utformet eller som har informasjon om universell utforming. På nettsider til reiselivs- og opplevelsesbedrifter ønskes informasjon om universell utforming med symbolbruk, faktaliste og mer visuell informasjon. Informasjon bør implementeres i destinasjonsselskapenes og bedriftenes egne websider.

Det er et inntrykk at mange tror universell utforming i hovedsak gjelder rullestolbrukere, blinde og døve, men det gjelder langt flere. Det sies at det kan gjelde 20 % av befolkningen/markedet. For reiselivet vil god tilgjengelighet og tilrettelegging gi et større markedsgrunnlag og økt konkurranseevne. Som undersøkelsen viser, reiser de sammen med familie, venner, partner eller kollegr, slik at én person kan påvirke mange.

Det er kanskje også en oppfatning at det koster mye å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Men mange tiltak kan gjøres som ikke koster så mye, som f.eks. en lesbar meny, god belysning, plassering av inventar som gir bedre og sikrere gangareal, ta vekk inventar for å gi bedre plass, bruk av kontraster, informasjon om allergener for allergikere, bruk av allergivennlig såpe og rengjøringsmidler, vibrerende brannvarsling, teleslynge, guideslynge, både skriftlig og muntlig informasjon mv. Listen er lang over enklere tiltak som kan gjøres for at bedriften/produktet kan bli mye bedre for langt flere mennesker.

Selv om bedriften ikke kan bli optimal for alle, kan alle bli bedre for langt flere, og de kan i hvert fall informere om hvordan bedriften fungerer for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

En kortversjon av undersøkelsen kan lastes ned fra nettsiden:  http://norskturistutvikling.no/mennesker-med-funksjonsnedsettelser-onsker-mer-informasjon-fra-reiselivet/