Nettverkssamarbeid bidrar til campingvekst

I sommer har svært mange norske og utenlandske turister overnattet på campingplasser i Norge. Og svært mange sitter igjen med gode campingminner, både fra selve campingplassen og fra nærområdene rundt plassene. Over hele landet finnes mange veldrevne og flotte campingplasser, med hyggelig og serviceinnstilt vertskap og ansatte som har fokus på å lage gode campingopplevelser for gjestene.

PlusCamp Sande Camping

PlusCamp Sande Camping

Vi i Norsk Turistutvikling AS har samarbeidet og jobbet med dyktige, ambisiøse, kunnskapsrike og seriøse eiere og drivere av campingbedrifter i tre år. Vel 40 campingbedrifter fra hele landet har siden 2013 deltatt i «Nasjonalt nettverk for campingnæringen». Målet med prosjektet har vært å gjøre norsk campingnæring mer attraktiv og lønnsom.

Bedriftene i nettverket har vært og er opptatt av å skape gode campingopplevelser for sine gjester, ved å tilby et best mulig campingprodukt. Med bakgrunn i markedsundersøkelser og tilbakemeldinger fra gjestene gjennom flere gjesteundersøkelser, er det gjort en rekke tiltak og investeringer på campingplassene. Campingbedriftene har hevet kvaliteten på eget produkt og blitt mer markedstilpasset. Det har vært fokus på kvalitetssikring, kunnskapsoppbygging, erfaringsutveksling, markedsundersøkelser og kurs. Dette har bidratt til en attraktiv campingnæring, noe som har gitt vekst i gjestedøgn og omsetning for campingbedriftene.

Som en av campingbedriftene sier: ”Gjennom prosjektet gjør vi hverandre gode”. Eller som en annen deltakerbedrift sier: ”Jeg fikk motivasjon og et større kvalitetsfokus på eget produkt når jeg ble med i det nasjonale nettverket”.

Norsk Turistutvikling AS har hatt prosjektledelse, mens NHO Reiseliv avd. camping har hatt prosjektansvaret. Disse aktørene, sammen med campingaktørene og NHO Innlandet har stått bak prosjektet. Innovasjon Norge har støttet «Nasjonalt nettverk for campingnæringen» i de tre prosjektårene.

De tre prosjektårene er nå over, og det planlegges en ny satsing med et nytt nasjonalt utviklingsprosjekt for campingnæringen. Så langt ønsker nær 40 bedrifter å delta i den nye satsingen. Her er det mulig for både deltakerbedriftene fra det gjennomførte nettverksprosjektet samt for andre motiverte campingbedrifter å delta. Målet med den nye satsingen er å styrke norsk campingnærings konkurransekraft og verdiskaping gjennom bærekraftig utvikling og økt kunnskap om og for næringen.

Stolpestad Camping

Stolpestad Camping